Letter from Guru Maharaj

Letter from Guru Maharaj

ஹரே கிருஷ்ணா! அன்பான பக்தர்களே, அனைவருக்கும் எனது பணிவான பிரணாமங்கள்!! 🙏🙇‍♂️ “`எல்லா புகழும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ குரு மற்றும் கௌரங்காவுக்கு உரித்தாகுக!!, எல்லா புகழும் ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு உரித்தாகுக!!“` ஸ்ரீரங்கத்தில் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு எவ்வாறு பக்தி தொண்டு...
Sri Nityananda Trayodasi 2023 – ISKCON Srirangam

Sri Nityananda Trayodasi 2023 – ISKCON Srirangam

ஹரே கிருஷ்ணா! அன்பான பக்தர்களே, ஸ்ரீ நித்யானந்த திரயோதசி விழா பிப்ரவரி 3, 2023 அன்று கலந்து கொள்ள உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் இது எங்கள் தனிப்பட்ட அழைப்பாக கருதுங்கள். இஸ்கான் ஸ்ரீரங்கத்தில் நாங்கள், இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தில்...
Radhashtami

Radhashtami

Radhashtami is celebrated on the eighth day of the bright fortnight (shukla paksha ashtami) in the month of Bhadra (August – September). It is a very significant festival for the devotees. Radharani is the mother of the entire universe and on this auspicious day...
Janmasthami

Janmasthami

Janmashtami is a grand celebration to commemorate the appearance of Lord Krishna on the eighth day of the Bhadrapada month. The celebrations at ISKCON Indore revolve around the all-encompassing Lord Krishna, and Janmashtami is perhaps the biggest of them all. ISKCON...