ஹரே கிருஷ்ணா!

நிகழ்ச்சி நிரல்:

அதிகாலை 4:30 மங்கள ஆரத்தி, துளசி ஆரத்தி மற்றும் ந்ருசிம்ஹ பூஜையுடன்.

அதிகாலை 5:15 : ஹரி நாம ஜெப உச்சாடனம்

காலை 7:30 : தர்ஸன ஆரத்தி & குரு பூஜை

காலை 8:00 : ஸ்ரீமத் பாகவதம் வகுப்பு

காலை 10:00 : ராம கதா

மதியம் 1:00 : புஷ்பாஞ்சலி

மதியம் 1:15 : மஹாஆரத்தி

மதியம் 2:00 : மஹாபிரசாத விருந்து

4:30 am Mangala Aarti, Continued by Tulasi Aarti and Nrisimha Puja

5:15 am Chanting Session

7:30 am Dharsan Aarti & Guru Puja

8:00 am Srimad Bhagavatam Class

10:00 am Rama Katha

1:00 pm Pushpanjali

1:15 pm Maha Aarti

2:00 pm Maha Prasadam Feast

Fasting till noon